(05.11.2020.)
- Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (2/2020)

U organizaciji Saveza računovođa i revizora Republike Srpske održana je Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2020), koja je zbog novonastale epidemiološke situacije ove godine održana u elektronskoj formi, u vidu webinara.

Program održane KPE 2:

- Bilansni aspekti Zakona o likvidacionom postupku
- Utvrđivanje i raspodjela dobiti na osnovu polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske
- Promjene u poreskim procedurama u skladu sa novim Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske 
- Aktuelnosti iz oblasti indirektnih poreza, na koju temu je govorio advokat Dejan Rakić

Predavanja sa webinara možete pogledati u video formatu na sljedećoj internet adresi SRRRS: 
http://edu-rrrs.info/, koji će biti dostupan od 02.11. – 15.11.2020. godine.