(01.11.2020.)
- Instruktivna nastava SRRRS

U oktobru 2020. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci je održana instruktivna nastava za sticanje profesionalnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ u organizaciji Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, u kojoj je učestvovao i Dejan Rakić na temu "Forenzika PDV-a".