(04.01.2021.)
- Donirana novčana sredstva udruženju "Nova generacija"

Rakić Advisory je i ove godine donio odluku o donaciji novčanih sredstava za pomoć udruženju "Nova generacija", koje već duži niz godina vodi uslugu Dnevnog centra za djecu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, kao i djecu koja su zbog različitih uslova života u riziku da to postanu. Takođe, udruženje sprovodi uslugu “Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju”, gdje je omogućen siguran smještaj i hrana, a od 2013. godine i Savjetodavnu liniju za djecu “Plavi telefon”.

Novčana sredstva su uplaćena na posebno otvoreni donatorski račun udruženja "Nova generacija", broj: 562-099-00017221-47.

Molimo sve poslovne partnere da podrže misiju ove organizacije uplatom donacije na njihov donatorski račun.